Vi ste ovdje: Naslovnica > Udomiteljstvo  09.05.2014

Udomiteljstvo

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi (djetetu ili odrasloj osobi) u obiteljskom okruženju  pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama.

Svrha udomiteljstva je omogućiti  djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje. Udomiteljska obitelj mora ispunjavati  propisane, stambene, socijalne i druge uvjete (koje će smještenoj osobi osigurati primjerenu skrb, a koje ocjenjuje Centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta udomitelja.

Tko može biti udomitelj?

Udomitelj može biti osoba koja je:

 • hrvatski državljanin
 • punoljetna
 • ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • ima poslovnu sposobnost
 • ima zdravstvenu sposobnost
 • ima završeno najmanje srednjoškolsko strukovno obrazovanje
 • ima sposobnosti za potrebnu skrb o smještenim osobama, njihovu zaštitu, čuvanje,   
 • njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni tima za udomiteljstvo
 • ima propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva

 Udomiteljska obitelj ne može biti obitelj:

 • u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi
 • u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite
 • u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja
 • u kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi smještene osobe.

Kako postati udomitelj? 

Svaka osoba koja se želi baviti udomiteljstvom podnosi zahtjev za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (licencije) centru za socijalnu skrb prema mjestu svojeg prebivališta.

Broj smještenih osoba u udomiteljsku obitelj je ograničen s obzirom na specifične potrebe udomljenih osoba, te tip udomiteljstva i mogućnosti udomiteljske obitelji.

Prava, obveze udomitelja

Udomitelj radi pod nadzorom stručnjaka, a dostupni su mu služba za socijalni rad i druga stručna podrška, informacije i savjeti koji mu omogućuju da osigura dosljednu, visokokvalitetnu skrb svakoj udomljenoj osobi.

Obavezna je edukacija udomitelja prije i u toku  udomiteljstva.

Udomitelju se osigurava naknada za podmirenje troškova udomljene osobe i naknada za njegov rad.

Udomiteljstvo djece

Što je udomiteljstvo djece?

Udomiteljstvo je zbrinjavanje djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi u zamjensku obitelj koja omogućuje smještenom djetetu da živi u okruženju koje mu pruža podršku, zaštitu i skrb te potiče razvoj njegovog punog potencijala kako bi oblikovao svoju budućnost tako da može izrasti u samopouzdanog, samosvjesnog i aktivnog člana društva.
Za dijete koje treba izdvojiti iz vlastite obitelji, najčešće je najbolja zamjenska obitelj, jer je najsličnija prirodnom okruženju. Jedino u pojedinačnim slučajevima je djetetu potrebna stručnija medicinska, pedagoška ili psihijatrijska skrb te je tada u interesu djeteta da bude smješteno u okruženje koje će mu to u potpunosti pružiti, a to su najčešće institucije.

Kojoj djeci treba udomiteljska obitelj?

Glavni razlozi za smještaj djeteta u udomiteljstvo su najčešće uz zanemarivanje i nasilje u obitelji, siromaštvo, bolest ili gubitak roditelja zbog nesreće ili napuštanja.

Zašto je važno udomiteljstvo djece?

U Hrvatskoj danas, veliki broj djece odrastaju izvan roditeljskog doma. Razlozi zbog kojih su ova djeca smještena u udomiteljske obitelji ili institucije su mnogobrojni, a uključuju: djecu s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, djecu bez roditelja, djecu koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djecu s poremećajem u ponašanju, djecu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti brinuti o njima, djecu žrtve obiteljskog nasilja i žrtve trgovanja ljudima i sl.
Jedna od najboljih mogućnosti za njihov razvoj je život u udomiteljskoj obitelji – obitelji koja je odlučila, u toplini svojeg doma, primiti i brinuti se o djetetu dok postoje razlozi za izdvajanje iz biološke obitelji te ga na najbolji mogući način pripremiti za izazove života. Za djecu izdvojenu iz vlastite obitelji to je prilika da rastu i razvijaju se u obiteljskom okruženju, uz ljude koji im žele i mogu pružiti ljubav i skrb.
Koja je razlika između udomiteljstva i posvojenja?
Glavna razlika između udomiteljstva i posvojenja jest da udomitelji preuzimaju privremenu skrb i brigu o djetetu dok se ne steknu uvjeti za povratak djeteta u svoju biološku obitelj, a posvojitelji u potpunosti stiču sva prava roditelja.

Posebne obveze udomitelja za djecu

 • udomitelj je obvezan udomljeno dijete pravilno njegovati, odgajati i pružati mu primjeren smještaj, osigurati primjerenu prehranu, odjeću i obuću, školske i osobne potrepštine te se brinuti o djetetovom zdravlju,
 • brinuti se za pravilan odnos djeteta prema učenju i radu, stjecanju radnih navika te skrbiti da dijete stekne određeno profesionalano zvanje,
 • pomoći djetetu kod oblikovanja vlastitog identiteta,
 • omogućiti i poticati susrete i druženja između djeteta i roditelja i drugih srodnika, sukladno odluci nadležnog tijela,
 • sva važnija pitanja vezano uz brigu i odgoj udomljenog djeteta uređivati u suradnji s roditeljima udomljenog djeteta, odnosno njegovim zakonskim zastupnikom, Centrom udomljenog djeteta, Centrom udomitelja

Udomiteljstvo odraslih

 Posebne obveze udomitelja za odrasle:

 • udomitelj je obvezan osigurati korisniku zadovoljavanje svakodnevnih i posebnih potreba,
 • poticati radno-okupacijske aktivnosti u skladu s razinom funkcioniranja i interesima korisnika,
 • uključivati korisnika u život lokalne zajednice,
 • omogućiti i poticati kontakte te susrete i druženja između korisnika i članova njegove obitelji, te prijatelja

Udomiteljstva naknada

Visina udomiteljske naknade ovisi o broju i vrsti smještenih korisnika. Udomitelj koji obavlja srodničko udomiteljstvo nema pravo na udomiteljsku naknadu. Udomitelji mjesečno dobivaju naknadu za usluge smještaja i druge potrebe djeteta/odrasle osobe, te osobnu naknadu (nagradu) udomitelju kao simboličnu naknadu za njihov trud u brizi za dijete/odraslu osobu.


Zadnja promjena: 15.05.2014. u 10:49 sati | Prikazano 11927 puta